รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๐๒๐๐๗ - โรงเรียนวัดทิพพาวาส
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศรัณย์มั่นคงโรงเรียนวัดทิพพาวาสวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศราวุธจันทร์ทรงโรงเรียนวัดทิพพาวาสวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเจษฎาลอยฟ้าโรงเรียนวัดทิพพาวาสวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภัทรพลฉัตรทองโรงเรียนวัดทิพพาวาสวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนุชวราโสพระสิงห์โรงเรียนวัดทิพพาวาสวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายประภาวินโคตรสมบัติโรงเรียนวัดทิพพาวาสวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐญาภรณ์พวงแก้วโรงเรียนวัดทิพพาวาสวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงประภัสสรากุลทองโรงเรียนวัดทิพพาวาสวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฐิดาพรสำราญใจโรงเรียนวัดทิพพาวาสวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพิชิตเสาวยงค์โรงเรียนวัดทิพพาวาสวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสิริยากรจาบทองโรงเรียนวัดทิพพาวาสวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงรมิตาศรีเดชโรงเรียนวัดทิพพาวาสวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนากานต์ยศวิชัยโรงเรียนวัดทิพพาวาสวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเนตรชนกสุขล้อมโรงเรียนวัดทิพพาวาสวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจันจิราศรีสุขโรงเรียนวัดทิพพาวาสวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุทธิกานต์วงษ์สุวรรณโรงเรียนวัดทิพพาวาสวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายบารมีเนียมนุชโรงเรียนวัดทิพพาวาสวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปณิตาเกตุชมโรงเรียนวัดทิพพาวาสวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายฐิติวัฒน์จอนหอมเฮ้าโรงเรียนวัดทิพพาวาสวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษฎาจับบางโรงเรียนวัดทิพพาวาสวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศักรินทร์ตรีเศียรโรงเรียนวัดทิพพาวาสวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวิรังรองปราบเพ็ชรโรงเรียนวัดทิพพาวาสวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกมลพรรณไข่เขียวโรงเรียนวัดทิพพาวาสวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจุฑาทิพย์พ่ออามาตย์โรงเรียนวัดทิพพาวาสวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม