รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๐๒๐๐๔ - โรงเรียนอาษาวิทยา
แขวงตลาด เขตพระประแดง สมุทรปราการ

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวีรดลทองน้อยโรงเรียนอาษาวิทยาวัดอาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
2อุดมศึกษาอื่นๆแม่ชีศรีบุษย์เดชาภิวัฒน์สกุลวัดอโศการามวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
3อุดมศึกษาอื่นๆแม่ชีอมราศรีสง่าวัดอโศการามวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอานนท์พัดประดิษฐ์โรงเรียนอาษาวิทยาวัดอาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
5อุดมศึกษาอื่นๆแม่ชีปัทมาเรือหงษ์วัดอโศการามวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวันวิเศษกรเกี่ยวโรงเรียนอาษาวิทยาวัดอาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
7อุดมศึกษาอื่นๆแม่ชีณปภัชรัตนศิริวัดอโศการามวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเกวลีแซ่ลี้โรงเรียนอาษาวิทยาวัดอาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจักรพันธ์วงศ์ศาโรงเรียนอาษาวิทยาวัดอาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
10อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวฐานิญายมจินดาวัดอโศการามวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
11อุดมศึกษาอื่นๆนางนิภาสิริวิวัฒนาวัดอโศการามวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงขนิษฐาจันทาทิพย์โรงเรียนอาษาวิทยาวัดอาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
13อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวอรพันบัวเจริญวัดอโศการามวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
14อุดมศึกษาอื่นๆนางธนัชพรยุงหนูวัดอโศการามวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
15อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวมนัสนันท์วัฒนพงศ์ภูดิศวัดอโศการามวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
16อุดมศึกษาอื่นๆนางอรัญญามาภักดีวัดอโศการามวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
17อุดมศึกษาครูนางสาวปริตาจงภักดีโรงเรียนอาษาวิทยาวัดอาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
18อุดมศึกษาครูนางสาวนิภาภรเพียรคราดโรงเรียนอาษาวิทยาวัดอาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
19อุดมศึกษาครูนางสาวศันสนีย์สกุลรักษ์โรงเรียนอาษาวิทยาวัดอาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม