รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๐๒๐๐๒ - โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 61 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกษมาวิศุภกาญจน์โรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรภีพัฒน์สีวงษ์แก้วโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกรเยาวรัตน์โรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภวิชญ์กลับดีโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเสฏฐพงศ์จันทร์รวมโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัควลัญญ์เรืองไตรรัตน์โรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปัณณวิชญ์สวัสดิ์ศิลป์กนกโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัณเตมุสิกวาทีโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปาณปวีณ์จันทร์ฉวีโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสรณ์ปวีณ์เอี่ยมละออโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอัครวัฒน์ไชยปัญญาโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิชามุสิกไชยโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเอกรินทร์งามหยดย้อยโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญทิพย์พัฒนชัยเกียรติโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวริศามั่นยืนโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรดาเวียงยาโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปริยากรพุทธศุกร์โรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนันท์นภัสอุทธาโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปาณิภามุสิกไชยโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัศชญาดาศรีรักษ์แก้วโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปภาวินเฉยสะอาดโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตเมืองทองโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเป็นหนึ่งภัทรวิมลธรรมโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเป็นเอกภัทรวิมลธรรมโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรภัทรอุดมทองสกุลโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธาพรหมภักดีโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปุณยกฤษดิ์สอนมีทองโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนลินพรรณวัดสาทรโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐนภาขุนทิพย์โรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธิษตยาสุภัควชิรกุลโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญณัฏฐ์ฐานิสโรโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงลิปดาบรรทัดเที่ยงโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายมนต์ธัชแก้วประเสริฐโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษฎาอินทร์จันทร์โรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกอบยศคงเมืองโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัฏฐพัชร์สิงห์โตทองโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีทัตสุขเกษมโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายยุทธ์นเรศสุพัฒน์นราสินโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติภพแมคโดนัลด์โรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกษิดิศวิโรจน์ทวีโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปวันณาอภิเมธีธำรงโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิพัชร์วัฒนาพิริยะอมรโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุ้งตะวันบุญพรหมอ่อนโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัชชาอินทนาชัยโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูมิภัทรสุวรรณโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัลลภศรีฟ้าโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุพงศ์คชอินทร์โรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริจิตรเพชรชำนาญโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชรพรบุญธรรมโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนารีรัตน์อินทรเขียวโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม