รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๐๒๐๐๒ - โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 177 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปัณฑารีย์ไชยโพธิ์โรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
2ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวชิรญาณ์สัจจาพิทักษ์โรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
3ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธมณวรรณ์ชัยวัฒน์พงศกรโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูมินันท์สิทธิพงษ์โรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงญานิศาศากยวงศ์โรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณิชาพันธ์ศรีโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพัชร์คงภูรินาถโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธีรภัสสรจันทวิลาศโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธรรศธรรมพิมพ์ศรีโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิมพ์ณดาสุพัฒน์นราสินโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสหรัถเมย์เยอร์โรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเตชินท์แซ่อึ้งโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูมิภัทรภูบังดาวโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัชวินไทรทองโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภพิชญ์ลิ่มนรรัตน์โรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงไอยลดากระต่ายทองโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปัญชิกามงคลชื่นโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขวัญชนกแสงสุริยคุณโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนริศวงศ์พานิชโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภีมป์เพชรผ่องโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชินชินเชษฐสุราษฎร์โรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญจิราลลิตสุรเดชโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญญ์นลัทฤทธิกาญจน์โรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนัญญาภูศักดิ์โรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภีมากรชื่นใจพาณิชย์โรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปัณณทัตสัจจรักษ์โรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูธีร์คะถานะภาโลโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรพิชชาวรศิลป์ชัยโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธวัตรชัยทองไชยโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพัฒน์พัฒนาวาทโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภชาญจณ์กลับดีโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงญาดาคงแก้วโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนันทวัฒน์ทับจั่นโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอิชิคะพลเพชรโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายบรมินทร์คงบุญโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภากรณ์บุญเลี้ยงโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปทิตตาใจสะอาดโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจักษณาผลเงินโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัทราพันธุ์ศิริพรพิริยะโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชญานิษฐ์อินทรชนะโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนราศชัยณราโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจรรยพรสิทธิวงศ์โรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอัญมณีสมสุขโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญชนกธ.น.หล้าโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปทิตตาโสภิตานนท์รัตน์โรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปิยะพัชร์ผลรัตนไพบูลย์โรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชุติกาญจน์โคตรบรรเทาโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฎฐนันท์เชื้อศรีสกุลโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรพงศ์เพชรชำนาญโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชมพูนุชพรมมาโรงเรียนโสมาภาพัฒนาวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม