รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๐๑๐๑๗ - วัดบวรนิเวศวิหาร ๒
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวรติชาฉัตรอภิชัยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
2อุดมศึกษาป.ตรีนายปกรณ์ศรแสงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
3อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวนฤมลตั้งอารมณ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
4อุดมศึกษาป.ตรีนายนิติเปรมแสงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
5อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวการะเกตใจมั่นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
6อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวนันทพรอินทรสกุลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
7อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวภัทรวดีภู่ประเสริฐสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
8อุดมศึกษาป.ตรีนายพงศกรเพชรศรีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
9อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวนันทวันแสนบัวคำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
10อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวบังอรบุญธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
11อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวอนุสรณ์สอนตนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
12อุดมศึกษาป.ตรีนายปัญญาสอนพงษ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
13อุดมศึกษาป.ตรีนางสาววรางคณาสวัสดีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
14อุดมศึกษาป.ตรีนายสันติสุขร้อยแก้วสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
15อุดมศึกษาป.ตรีนายบุญชนะรุ่งเรืองไพศาลสุขสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร