รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๐๑๐๑๗ - วัดบวรนิเวศวิหาร ๒
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.ตรีนายกิติศักดิ์แก้ววิเชียรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
2อุดมศึกษาป.ตรีนายศุภชัยสุจิตรพรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
3อุดมศึกษาป.ตรีนายณรงค์ศักดิ์กองแสวงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
4อุดมศึกษาป.ตรีนายจิรายุวุฒิศรัยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
5อุดมศึกษาป.ตรีนายจาตุวัฒน์วงษ์จีนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
6อุดมศึกษาป.ตรีนายชวพลสุวรรณพงษ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
7อุดมศึกษาป.ตรีนายชัชชัยชมเชยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
8อุดมศึกษาป.ตรีนางสาววาสนาสีสมโภชน์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
9อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวปัทธมาภรณ์ขุนทรงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
10อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวอังคณาส่งเสริมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
11อุดมศึกษาป.ตรีนางสาววารุณีขจรธานีนนท์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
12อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวอุบลวรรณศรีอริยะกุลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
13อุดมศึกษาป.ตรีนางพัศธนัญญาจับใจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร