รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๐๑๐๐๕ - โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตติธัชมะโนรสโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนิภรณ์ซากุทนโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชาลิสาด้วงฟูโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชาลิสาตุ้มทองโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเชตุพนอุ่นจิตติโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงญาดารถทะยงค์โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัชพลสุภาษิโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐกานต์เจริญล่วงโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพนธ์ชูแก้วโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนฤพัฒน์เจริญพันธ์โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเนมินทร์ไกรประสิทธิ์โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเบญจพลรักษาแดนโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปภาดาเริงไธสงโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปาริชาตโม้แก้วโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพศิกาสมศรีโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพสุธิดาอ้ายขอดแก้วโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิมพ์พิชชากินเรศโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวสันต์จันทร์มหาโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวิภาวะดีเหล่าศรีโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุชัญญารักท้วมโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุรยุทธ์เตชะบรรณาพุทธโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอโณชาทรัพย์ชื่นโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอติกานต์สังฆะวัตรโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอรุณพิพัฒน์นักพรรษาโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร