รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๐๑๐๐๔ - โรงเรียนอุดมศึกษา
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 142 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายไกรวิชญ์พลอยเอี่ยมโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญภรประเสริฐสุขโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวฉันชนกนราอาจโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัณภรสืบผลโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชรินรัตน์อินนุรักษ์โรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลยกรเทพตระการพรโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
7มัธยมศึกษาม.๖นายณกรณ์รมเยศโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคณิศรรินมุกดาโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
9มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปัณณวรรธอินทร์ถาวรโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชโยภาสไชยแสงโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาววรรณพรธูปหอมโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณตะวันแก้วอ่อนตาโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
13มัธยมศึกษาม.๔นายโกวิทเกิดเครือโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนคุณอำนวยโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
15มัธยมศึกษาม.๔นายจอมพลเขียวสดโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนชัยเพชรเขียวโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
17มัธยมศึกษาม.๔นายธนกฤตอำพันทองโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพลเครือพันธ์โรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
19มัธยมศึกษาม.๔นายธนชัยชัยภักดีโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนิกหาญทรงทัฬห์โรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
21มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอรอินทุ์ดอกบัวโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนิตศักดิ์ปิยะยศนันท์โรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญญ์ธิชาคำกองโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
24มัธยมศึกษาม.๔นางสาวจิรัชญาสุนนท์นามโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชญานินท์เดชยางกูรโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรพงษ์ไกยสินธ์โรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
27มัธยมศึกษาม.๓นายฐนกรบัวเงินโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปุณยวีร์สงวนสุขโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนกรฉัตรแก้วโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเปรมปรีดิ์อารีย์รักษ์โรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนภัทรพลเยี่ยมโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศกรพจน์คมพรโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภวิศศรีพรหมโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิชญ์ณัฏฐ์นพชระชัยเดชโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศรัณยเศรษฐ์ชะแลวรรณ์โรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูริณัฐช่วยรายโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชลากตชอบทำกิจโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมินท์ธิตาเมธาขจรเศรษฐ์โรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนกฤตตรวจนอกโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงไม้งามเดชศักดาโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนภัทรคำอ้ายโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรวลัญช์อัมรนันท์โรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนรินทิรากาทองโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรารัตน์บุญตันโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายยูโตะเซกิกูชิโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิวรรธน์อินทร์เผือกโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤตัชญ์จันทร์วิรัชโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรวิชญ์เหล่าวิทวัสโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษดาราชสงค์โรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภฤกษ์สาครโรงเรียนอุดมศึกษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร