รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๐๑๐๐๓ - โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

แสดง 51 ถึง 64 จาก 64 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
51ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรปรียาเด็นลีเมาะโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
52ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันท์นภัสจิตงามสุจริตโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
53ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศรัญดาแก้วเรืองโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
54ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเอกภพกองแก้วโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
55ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐศิลป์แซ่ตั้งโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
56ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรกัญญาต่อคุ้มโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
57ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเพียงออแพรอดโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
58ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรไพลินแสนสุดโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
59ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนภษรชินภัทรนันท์โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
60ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอณัตญาอินทะโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
61ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงหนึ่งฤทัยศรีจันทร์โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
62ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกชกรอาจม่วงโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
63ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรชัยมะโนเย็นโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
64ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิสิทธิ์เภาอ่อนโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร