รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๐๑๐๐๓ - โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 238 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจรณินทร์เปลี่ยนสกุลโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
2อุดมศึกษาป.โทนางบุญธิดาสรสิทธิ์โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเวชิรวิทย์มณีวรรณ์โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
4อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวไพลินควบพิมายโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกฤตประสบโชคสมบุญโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุทธิรักษ์ดลสมบูรณ์โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพลแซ่ทองคำโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปรัณยิ่งเจริญโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิรภพอรรถกิจบัญชาโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิชชากรกิจเกื้อกูลโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุวัฒน์ม่วงกล่ำโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเตชินทร์แสนสุภาโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูธนภัทรแสนสิ่งโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรัฐศักดิ์ศรีบุญจิตต์โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสมาวรรธน์เพชรประสิทธิ์โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอานนท์ณัฏฐ์ฤทธิ์เต็มโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปิยะธิดาโล่กิมโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนโมศรีคล้ายโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฤทัยรัตน์คณานันโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐมนพุ่มโมราภากรโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัชชายอดแก้วโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอรจิราแก้วกุมารโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชณิตาภามากมีโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนลพรรณกาญจนสำราญวงศ์โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฉัตรชนกเอี่ยมต่อโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันท์นภัสแป้นแก้วโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกวินทิพย์พันธ์ทองทิพย์โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัลยรัตน์จันพรมมาโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชัญญาภัคสัตยวงศ์ทิพย์โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิตินันท์กาวงค์โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรดาวรวิเศษโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปุณยาภรณ์สุขขีโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกานต์รวีกุดหินนอกโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอารยาห่อสกุลกลโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทอฟ้าเถลิงเกียรติลีลาโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพลอินทสอนโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศราวุฒิธุระกิจโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายดนุพลตรีศาสตร์โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูริณัฐมินเจริญโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิชยวัฒน์อิทธิเชวงโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายญาณาธิปเกิดบุญโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรภัทรสงวนพวกโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฏฐชัยจันทร์สุยโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรวีร์บุญคงโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายญาณวัฒน์แสงรัตน์โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรประพัฒน์ตั้งกิจวาระฐีโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณิชาภัทรอ่องสุขโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธันยกานต์ทิมาโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปภาวรินทร์สุรินทร์โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชื่นกมลแก่นขวัญโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร