รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๐๑๐๐๑ - วัดบวรนิเวศวิหาร
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤตบุญเว่บ้านแพ้วโรงเรียนวัดบวรนิเวศวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
2อุดมศึกษาอื่นๆนางสาววรรัตน์พิพัฒนฐาดรวัดชนะสงครามวัดชนะสงครามวัดชนะสงคราม
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนภัทรพุกพัดโรงเรียนวัดบวรนิเวศวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
4อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวชยาภรณ์สุขประเสริฐวัดชนะสงครามวัดชนะสงครามวัดชนะสงคราม
5อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวอลิสาภูจำเนียรโรงเรียนวัดบวรนิเวศวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
6มัธยมศึกษาม.๓นายพงษ์สกรณ์คำมีมูลโรงเรียนวัดบวรนิเวศวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพรภวิษย์วัยวาสน์โรงเรียนวัดบวรนิเวศวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
8อุดมศึกษาอื่นๆอุบาสิกาอุมาทิพย์สุขศรีดาวเรืองสำนักศาลาสันติสุขวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอัครพลนิโรจน์โรงเรียนวัดบวรนิเวศวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
10อุดมศึกษาอื่นๆอุบาสิกาศัรมิลาดังโคลสำนักศาลาสันติสุขวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
11อุดมศึกษาป.ตรีนายจิรากิตติ์แสงลีโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์
12มัธยมศึกษาม.๓นายชัยชนะกุนันท์โรงเรียนวัดบวรนิเวศวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร