Showing 1-50 of 49,420 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอ
 
19920100201กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดุสิตดุสิต
21110100858กรุงเทพวิจิตรศิลป์และพณิชยการบางหว้าภาษีเจริญ
31146100073กล้าขยันกิตติวุฒิหนองช้างสามชัย
41131100070กล้าปัญญาถนนหักนางรอง
51231070016กศน. ตำบลหนองบอนหนองบอนประโคนชัย
61231060007กศน. ตำบลหนองแวงหนองแวงละหานทราย
71211004000กศน. อำเภอพระประแดงตลาดพระประแดง
81215010002กศน.ตำบล บางแก้วบางแก้วเมืองอ่างทอง
91245120004กศน.ตำบลกกกุงกกกุงเมืองสรวง
101242010004กศน.ตำบลกกดู่กกดู่เมืองเลย
111249040003กศน.ตำบลกกตูมกกตูมดงหลวง
121242010014กศน.ตำบลกกทองกกทองเมืองเลย
131247180004กศน.ตำบลกกปลาซิวกกปลาซิวภูพาน
141242050007กศน.ตำบลกกสะทอนกกสะทอนด่านซ้าย
151249020004กศน.ตำบลกกแดงกกแดงนิคมคำสร้อย
161264040008กศน.ตำบลกกแรตกกแรตกงไกรลาศ
171216010003กศน.ตำบลกกโกกกโกเมืองลพบุรี
181245090004กศน.ตำบลกกโพธิ์กกโพธิ์หนองพอก
191264040001กศน.ตำบลกงกงกงไกรลาศ
201230160007กศน.ตำบลกงรถกงรถห้วยแถลง
211293020001กศน.ตำบลกงหรากงหรากงหรา
221225020001กศน.ตำบลกบินทร์กบินทร์กบินทร์บุรี
231214050006กศน.ตำบลกบเจากบเจาบางบาล
241283020003กศน.ตำบลกมลากมลากะทู้
251246030001กศน.ตำบลกมลาไสยกมลาไสยกมลาไสย
261295080001กศน.ตำบลกรงปินังกรงปินังกรงปินัง
271225080010กศน.ตำบลกรอกสมบูรณ์กรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิ
281272090013กศน.ตำบลกระจันกระจันอู่ทอง
291235050002กศน.ตำบลกระจายกระจายป่าติ้ว
301214090007กศน.ตำบลกระจิวกระจิวภาชี
311230150009กศน.ตำบลกระชอนกระชอนพิมาย
321275020001กศน.ตำบลกระดังงากระดังงาบางคนที
331290020002กศน.ตำบลกระดังงากระดังงาสทิงพระ
341273020002กศน.ตำบลกระตีบกระตีบกำแพงแสน
351230130003กศน.ตำบลกระทุ่มรายกระทุ่มรายประทาย
361273060010กศน.ตำบลกระทุ่มล้มกระทุ่มล้มสามพราน
371225060009กศน.ตำบลกระทุ่มแพ้วกระทุ่มแพ้วบ้านสร้าง
381240210001กศน.ตำบลกระนวนกระนวนซำสูง
391281010003กศน.ตำบลกระบี่น้อยกระบี่น้อยเมืองกระบี่
401281010002กศน.ตำบลกระบี่ใหญ่กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่
411231010027กศน.ตำบลกระสังกระสังเมืองบุรีรัมย์
421231030001กศน.ตำบลกระสังกระสังกระสัง
431231110015กศน.ตำบลกระสังกระสังสตึก
441294050004กศน.ตำบลกระหวะกระหวะมายอ
451233080006กศน.ตำบลกระหวันกระหวันขุนหาญ
461232040003กศน.ตำบลกระหาดกระหาดจอมพระ
471232120003กศน.ตำบลกระออมกระออมสำโรงทาบ
481234110002กศน.ตำบลกระเดียนกระเดียนตระการพืชผล
491232100009กศน.ตำบลกระเทียมกระเทียมสังขะ
501232020008กศน.ตำบลกระเบื้องกระเบื้องชุมพลบุรี