Showing 1-50 of 49,420 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอ
 
150100358อนุบาลบวรทัตวิทยาต้นเปาสันกำแพง
254100053อนุบาลครูนิตย์ในเวียงเมืองแพร่
3741060820โรงเรียนพระปริยัติธรรม สวัสดิ์วิทยาผักตบหนองหาน
41010720001โรงเรียนพญาไททุ่งพญาไทราชเทวี
51010720002โรงเรียนโฆสิตสโมสรศิริราชบางกอกน้อย
61010720003โรงเรียนราชวินิตดุสิตดุสิต
71010720004โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯดุสิตดุสิต
81010720005โรงเรียนวัดโสมนัสวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่าย
91010720006โรงเรียนวัดอมรินทรารามศิริราชบางกอกน้อย
101010720007โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกบ้านพานถมพระนคร
111010720008โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)ลาดยาวจตุจักร
121010720010โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์สามเสนนอกห้วยขวาง
131010720011โรงเรียนวัดอุทัยธารามบางกะปิห้วยขวาง
141010720012โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์พระโขนงเหนือวัฒนา
151010720013โรงเรียนอนุบาลสามเสนสามเสนในพญาไท
161010720014โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)วังทองหลางวังทองหลาง
171010720015โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติคลองถนนสายไหม
181010720016โรงเรียนวัดพลับพลาชัยป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่าย
191010720017โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกวัดอรุณบางกอกใหญ่
201010720018โรงเรียนมหาวีรานุวัตรตลาดน้อยสัมพันธวงศ์
211010720019โรงเรียนวัดชนะสงครามชนะสงครามพระนคร
221010720020โรงเรียนวัดชัยชนะสงครามสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์
231010720021โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสวัดกัลยาณ์ธนบุรี
241010720022โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสบางซื่อบางซื่อ
251010720023โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบพระบรมมหาราชวังพระนคร
261010720024โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคบางแคเหนือบางแค
271010720025โรงเรียนวัดเจ้ามูลวัดท่าพระบางกอกใหญ่
281010720026โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (ส.ช.ก.)คลองชักพระตลิ่งชัน
291010720027โรงเรียนวัดหนังบางค้อจอมทอง
301010720028โรงเรียนวัดนาคปรกปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญ
311010720029โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามวัดอรุณบางกอกใหญ่
321010720030โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองบางค้อจอมทอง
331010720031โรงเรียนวัดสังข์กระจายวัดท่าพระบางกอกใหญ่
341010720032โรงเรียนทุ่งมหาเมฆทุ่งวัดดอนสาทร
351010720033โรงเรียนดาราคามพระโขนงคลองเตย
361010720034โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)หนองบอนประเวศ
371010720035โรงเรียนประถมนนทรีช่องนนทรียานนาวา
381010720036โรงเรียนสายน้ำทิพย์คลองตันคลองเตย
391010720037โรงเรียนวัดด่านบางโพงพางยานนาวา
401010720038โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)สวนหลวงสวนหลวง
411010720039โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยวังบูรพาภิรมย์พระนคร
421010720040โรงเรียนสตรีวิทยาบวรนิเวศพระนคร
431010720041โรงเรียนวัดบวรนิเวศบวรนิเวศพระนคร
441010720042โรงเรียนวัดราชบพิธพระบรมมหาราชวังพระนคร
451010720043โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์สำราญราษฎร์พระนคร
461010720044โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์บางขุนพรหมพระนคร
471010720045โรงเรียนวัดสังเวชวัดสามพระยาพระนคร
481010720046โรงเรียนวัดราชาธิวาสวชิรพยาบาลดุสิต
491010720047โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรดุสิตดุสิต
501010720048โรงเรียนโยธินบูรณะบางซื่อบางซื่อ