Showing 401-450 of 49,420 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอ
 
4011210080005กศน.แขวงวัดโสมนัสวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่าย
4021010720065โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยบางจากพระโขนง
4031010720066โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตบางจากพระโขนง
4041110100122โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณบางจากพระโขนง
4051110100123โรงเรียนสยามสามไตรบางจากพระโขนง
4061110100124โรงเรียนอนุบาลพัฒนศิริบางจากพระโขนง
4071110100125โรงเรียนอนุบาลปรานีบางจากพระโขนง
4081110100126โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตบางจากพระโขนง
4091110100127โรงเรียนสมถวิลบางจากพระโขนง
4101110100128โรงเรียนนวลวรรณศึกษาบางจากพระโขนง
4111110100129โรงเรียนใจรักอนุบาลบางจากพระโขนง
4121110100130โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาลบางจากพระโขนง
4131110100135โรงเรียนบพิธวิทยาบางจากพระโขนง
4141110100136โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์บางจากพระโขนง
4151110100137โรงเรียนสมาหารศึกษาบางจากพระโขนง
4161110100138โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถีบางจากพระโขนง
4171110100139โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิตบางจากพระโขนง
4181110100141โรงเรียนนารีนิรมลบางจากพระโขนง
4191110100142โรงเรียนอนุบาลปาณยาบางจากพระโขนง
4201110100143โรงเรียนพิพัฒนาบางจากพระโขนง
4211110100836วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจบางจากพระโขนง
4221110100837วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจบางจากพระโขนง
4231110100839โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพบางจากพระโขนง
4241110101189โรงเรียนอนุบาลธรรมศาลาบางจากพระโขนง
4251110102988โรงเรียนอนุบาลบ้านหวานบางจากพระโขนง
4261110200032โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์บางจากพระโขนง
4271110200154โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส - อ่อนนุชบางจากพระโขนง
4281111100103โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณบางจากพระโขนง
4291210090005กศน.แขวงบางจากบางจากพระโขนง
4301310100836วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจบางจากพระโขนง
4311310100837วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจบางจากพระโขนง
4321310100839วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพบางจากพระโขนง
4333110011301โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)บางจากพระโขนง
4343110011302โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมบางจากพระโขนง
4353110011304โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์)บางจากพระโขนง
4363110021303โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)บางจากพระโขนง
4377010090108โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลบางจากพระโขนง
4381010720067โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญมีนบุรีมีนบุรี
4391010720068โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญมีนบุรีมีนบุรี
4401110100144โรงเรียนมีนบุรีศึกษามีนบุรีมีนบุรี
4411110100146โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษมมีนบุรีมีนบุรี
4421110100149โรงเรียนเทพอักษรมีนบุรีมีนบุรี
4431110100152โรงเรียนสุขเนตรมีนบุรีมีนบุรี
4441110100153โรงเรียนมีนประสาทวิทยามีนบุรีมีนบุรี
4451110100154โรงเรียนสุดใจวิทยามีนบุรีมีนบุรี
4461110100840โรงเรียนพณิชยการมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรี
4471110101194วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรีบริหารธุรกิจมีนบุรีมีนบุรี
4481110101197วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรี
4491110102968โรงเรียนปริยากรมีนบุรีมีนบุรี
4501110102979โรงเรียนเอกบูรพา วิเทศศึกษามีนบุรีมีนบุรี