Showing 351-400 of 49,420 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอ
 
3511210070000กศน.เขตปทุมวันรองเมืองปทุมวัน
3521210070001กศน.แขวงรองเมืองรองเมืองปทุมวัน
3533110010301โรงเรียนวัดบรมนิวาสรองเมืองปทุมวัน
3543110010305โรงเรียนวัดสระบัวรองเมืองปทุมวัน
3553110010308โรงเรียนวัดดวงแขรองเมืองปทุมวัน
3563110020302โรงเรียนวัดชัยมงคลรองเมืองปทุมวัน
3571210070002กศน.แขวงวังใหม่วังใหม่ปทุมวัน
3581410071101โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)วังใหม่ปทุมวัน
3591410071102โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)วังใหม่ปทุมวัน
3601410100100โรงเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวังใหม่ปทุมวัน
3611410119302มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวายวังใหม่ปทุมวัน
3623110010307โรงเรียนปทุมวันวังใหม่ปทุมวัน
3631010720059โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปทุมวันปทุมวัน
3641210070003กศน.แขวงปทุมวันปทุมวันปทุมวัน
3651410071103โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันปทุมวันปทุมวัน
3663110020303โรงเรียนวัดปทุมวนารามปทุมวันปทุมวัน
3678310000001สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)ปทุมวันปทุมวัน
3681110100108โรงเรียนอนุบาลสุนีลุมพินีปทุมวัน
3691110100109โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐลุมพินีปทุมวัน
3701110100110อนุบาลจุไรรัตนลุมพินีปทุมวัน
3711110100111โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยลุมพินีปทุมวัน
3721110100112โรงเรียนสุนีพิทยาลุมพินีปทุมวัน
3731110100114โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษาลุมพินีปทุมวัน
3741110200951โรงเรียนอาร์ ซี อินเตออร์เนชั่นแนล สคูลลุมพินีปทุมวัน
3751110200952โรงเรียนอนุบาลนานาชาติมัลเบอรี่เฮ้าส์ลุมพินีปทุมวัน
3761210070004กศน.แขวงลุมพินีลุมพินีปทุมวัน
3773110010306โรงเรียนสวนลุมพินีลุมพินีปทุมวัน
3783110010309โรงเรียนปลูกจิตลุมพินีปทุมวัน
3791010720016โรงเรียนวัดพลับพลาชัยป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่าย
3801010720064โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่าย
3811210080001กศน.แขวงป้อมปราบป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่าย
3823110010203โรงเรียนวัดคณิกาผลป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่าย
3837010081301โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัยป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่าย
3841010720063โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่าย
3851110100117โรงเรียนสมานศึกษาวิทยาวัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่าย
3861210080002กศน.แขวงวัดเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่าย
3873110010204โรงเรียนวัดดิสานุการามวัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่าย
3881110100119โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยาคลองมหานาคป้อมปราบศัตรูพ่าย
3891210080003กศน.แขวงคลองมหานาคคลองมหานาคป้อมปราบศัตรูพ่าย
3903110010202โรงเรียนวัดสิตารามคลองมหานาคป้อมปราบศัตรูพ่าย
3911010720062โรงเรียนวัดสระเกศบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่าย
3921110100121โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่าย
3931110100934โรงเรียนประสาทวุฒิบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่าย
3941210080004กศน.แขวงบ้านบาตรบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่าย
3951310086501วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่าย
3963110010201โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์บ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่าย
3971010720005โรงเรียนวัดโสมนัสวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่าย
3981110100116โรงเรียนสตรีจุลนาควัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่าย
3991110100932เจริญศึกษาวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่าย
4001210080000กศน.เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่าย