Showing 301-350 of 49,420 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอ
 
3011410101200สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คลองจั่นบางกะปิ
3023110011901โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์คลองจั่นบางกะปิ
3033110011902โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่นคลองจั่นบางกะปิ
3043110011909โรงเรียนบ้านบางกะปิคลองจั่นบางกะปิ
3053110011910โรงเรียนวัดบึงทองหลางคลองจั่นบางกะปิ
3063110021911โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิคลองจั่นบางกะปิ
3071010720060โรงเรียนเทพลีลาหัวหมากบางกะปิ
3081110100085โรงเรียนอนุบาลชุติมาหัวหมากบางกะปิ
3091110100086โรงเรียนอนุบาลกาญจนาพรหัวหมากบางกะปิ
3101110100087โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์หัวหมากบางกะปิ
3111110100088โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์หัวหมากบางกะปิ
3121110100090โรงเรียนอนุบาลเด็กสากลหัวหมากบางกะปิ
3131110100092โรงเรียนเด็กสากลหัวหมากบางกะปิ
3141110100093โรงเรียนถนอมบุตรหัวหมากบางกะปิ
3151110100094โรงเรียนอนุบาลกรสุภาหัวหมากบางกะปิ
3161110100096โรงเรียนอนุบาลหัวหมากหัวหมากบางกะปิ
3171110100099โรงเรียนอนุบาลทับแก้วหัวหมากบางกะปิ
3181110100101โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์หัวหมากบางกะปิ
3191110100103โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์หัวหมากบางกะปิ
3201110100834วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิหัวหมากบางกะปิ
3211110100835วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพหัวหมากบางกะปิ
3221110101041โรงเรียนอนุบาลสิริกาญจน์รัตหัวหมากบางกะปิ
3231110101043โรงเรียนอนุบาลต้นข้าวหัวหมากบางกะปิ
3241110101190วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีหัวหมากบางกะปิ
3251110103003โรงเรียนอนุบาลหทัยนิรมลหัวหมากบางกะปิ
3261110200949โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหงหัวหมากบางกะปิ
3271110200950โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์หัวหมากบางกะปิ
3281110204769นานาชาติ ไบร์ทตัน คอลเลจ กรุงเทพหัวหมากบางกะปิ
3291210060000กศน.เขตบางกะปิหัวหมากบางกะปิ
3301210060008กศน.แขวงหัวหมากหัวหมากบางกะปิ
3311310100832วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์เทเรซาบริหารธุรกิจหัวหมากบางกะปิ
3321310100834วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิหัวหมากบางกะปิ
3331310100835วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพหัวหมากบางกะปิ
3341310101190วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีหัวหมากบางกะปิ
3351410061101โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)หัวหมากบางกะปิ
3361410061102โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)หัวหมากบางกะปิ
3371410100700มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากบางกะปิ
3381410207400มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหัวหมากบางกะปิ
3391410400700มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากบางกะปิ
3403110011903โรงเรียนวัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิ
3413110011904โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองหัวหมากบางกะปิ
3423110011905โรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง)หัวหมากบางกะปิ
3433110011906โรงเรียนคลองกะจะหัวหมากบางกะปิ
3443110011907โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่หัวหมากบางกะปิ
3453110011908โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อยหัวหมากบางกะปิ
3467010060103โรงเรียนวัดศรีบุญเรื่องหัวหมากบางกะปิ
3479931100601โรงเรียนปริยัติธรรมวัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิ
3481110100106โรงเรียนสีตบุตรบำรุงรองเมืองปทุมวัน
3491110100107โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยารองเมืองปทุมวัน
3501110100115โรงเรียนสตรีศรีบำรุงรองเมืองปทุมวัน