Showing 201-250 of 49,420 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอ
 
2011310036401วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอกลำผักชีหนองจอก
2023110013331โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ลำผักชีหนองจอก
2033110013333โรงเรียนศิริวังวิทยาคารลำผักชีหนองจอก
2043110013335โรงเรียนวัดอู่ตะเภาลำผักชีหนองจอก
2053110013337โรงเรียนลำผักชีลำผักชีหนองจอก
2063110023332โรงเรียนสุเหร่าลำแขกลำผักชีหนองจอก
2073110023334โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ลำผักชีหนองจอก
2081010720054โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ลำต้อยติ่งหนองจอก
2091210030008กศน.แขวงลำต้อยติ่งลำต้อยติ่งหนองจอก
2103110013327โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้มลำต้อยติ่งหนองจอก
2113110013329โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงลำต้อยติ่งหนองจอก
2123110013330โรงเรียนคลองสองลำต้อยติ่งหนองจอก
2133110023336โรงเรียนวัดลำต้อยติ่งลำต้อยติ่งหนองจอก
2141010720055โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์มหาพฤฒารามบางรัก
2151110100050โรงเรียนอนุบาลจิดาภามหาพฤฒารามบางรัก
2161110100056โรงเรียนเยนเฮส์เม็มโมเรียลมหาพฤฒารามบางรัก
2171110100929โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลืองมหาพฤฒารามบางรัก
2181210040000กศน.เขตบางรักมหาพฤฒารามบางรัก
2191210040001กศน.แขวงมหาพฤฒารามมหาพฤฒารามบางรัก
2201310046501วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามหาพฤฒารามบางรัก
2213110010503โรงเรียนวัดมหาพฤฒารามมหาพฤฒารามบางรัก
2223110010505โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้ามหาพฤฒารามบางรัก
2231110100049โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สีลมบางรัก
2241110100051โรงเรียนอนุบาลชวนชื่นสีลมบางรัก
2251110100054โรงเรียนสัจจพิทยาสีลมบางรัก
2261110100055โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยสีลมบางรัก
2271110100058โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลมสีลมบางรัก
2281110100059โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์สีลมบางรัก
2291110100930โรงเรียนกว่างเจ้าสีลมบางรัก
2301110200001โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส สาทรสีลมบางรัก
2311210040002กศน.แขวงสีลมสีลมบางรัก
2329971100401บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)สีลมบางรัก
2331110101181โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์สุริยวงศ์บางรัก
2341210040003กศน.แขวงสุริยวงศ์สุริยวงศ์บางรัก
2351110100047โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาบางรักบางรัก
2361110100048โรงเรียนอัสสัมชัญบางรักบางรัก
2371110100052โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์บางรักบางรัก
2381110100053โรงเรียนอาทรศึกษาบางรักบางรัก
2391210040004กศน.แขวงบางรักบางรักบางรัก
2403110010502โรงเรียนวัดม่วงแคบางรักบางรัก
2413110010504โรงเรียนวัดสวนพลูบางรักบางรัก
2421010720056โรงเรียนพุทธจักรวิทยาสี่พระยาบางรัก
2431110100057อนุบาลเสริมมิตรสี่พระยาบางรัก
2441110100928โรงเรียนยุหมินพัฒนาสี่พระยาบางรัก
2451210040005กศน.แขวงสี่พระยาสี่พระยาบางรัก
2463110010501โรงเรียนวัดหัวลำโพงสี่พระยาบางรัก
2471110100062โรงเรียนภูมิไพโรจน์พิทยาอนุสาวรีย์บางเขน
2481110100064โรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์อนุสาวรีย์บางเขน
2491110100065โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์อนุสาวรีย์บางเขน
2501110100067โรงเรียนอนุบาลสุภมงคลอนุสาวรีย์บางเขน