Showing 151-200 of 49,420 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอ
 
1513110013301โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)กระทุ่มรายหนองจอก
1523110013302โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินากระทุ่มรายหนองจอก
1533110013308โรงเรียนสามแยกท่าไข่กระทุ่มรายหนองจอก
1543110013309โรงเรียนหลวงแพ่ง (บำรุงรัฐกิจ)กระทุ่มรายหนองจอก
1553110013310โรงเรียนนีลราษฎร์อุปถัมภ์กระทุ่มรายหนองจอก
1563110013328โรงเรียนผลลีรุ่งเรืองกระทุ่มรายหนองจอก
1571110100043โรงเรียนวิทยปัญญาหนองจอกหนองจอก
1581110100044โรงเรียนอนุบาลธนามาศหนองจอกหนองจอก
1591110100045โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยมหนองจอกหนองจอก
1601110100927โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวหนองจอกหนองจอก
1611110101186โรงเรียนอิสลามสวนสันติหนองจอกหนองจอก
1621110106748อนุบาลบ้านสวนหมากหนองจอกหนองจอก
1631110201014โรงเรียนศาสนวิทยาหนองจอกหนองจอก
1641110201019วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจหนองจอกหนองจอก
1651210030002กศน.แขวงหนองจอกหนองจอกหนองจอก
1661310201019วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจหนองจอกหนองจอก
1673110013303โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะหนองจอกหนองจอก
1683110013306โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดงหนองจอกหนองจอก
1693110013307โรงเรียนสุเหร่าใหม่หนองจอกหนองจอก
1703110023305โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์หนองจอกหนองจอก
1711110103019โรงเรียนอนุบาลอุมาร์ศิริคลองสิบหนองจอก
1721210030003กศน.แขวงคลองสิบคลองสิบหนองจอก
1733110013304โรงเรียนลำบุหรี่พวงคลองสิบหนองจอก
1743110013321โรงเรียนวัดสีชมพูคลองสิบหนองจอก
1753110013323โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้าคลองสิบหนองจอก
1763110013324โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบคลองสิบหนองจอก
1773110013325โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ดคลองสิบหนองจอก
1781210030004กศน.แขวงคลองสิบสองคลองสิบสองหนองจอก
1793110013317โรงเรียนวัดพระยาปลาคลองสิบสองหนองจอก
1803110013318โรงเรียนวัดแสนเกษมคลองสิบสองหนองจอก
1813110013319โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์คลองสิบสองหนองจอก
1829999100301ศูนย์การเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตคลองสิบสองหนองจอก
1831110100046โรงเรียนสุเหร่าคู้วิทยาโคกแฝดหนองจอก
1841110101022โรงเรียนอนันตาโคกแฝดหนองจอก
1851110101049โรงเรียนสวนสันติโคกแฝดหนองจอก
1861210030005กศน.แขวงโคกแฝดโคกแฝดหนองจอก
1873110013311โรงเรียนบ้านเจียรดับโคกแฝดหนองจอก
1883110013312โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสรโคกแฝดหนองจอก
1893110013313โรงเรียนสุเหร่านาตับโคกแฝดหนองจอก
1903110013314โรงเรียนสุเหร่าอีรั้วโคกแฝดหนองจอก
1913110013315โรงเรียนอิสลามลำไทรโคกแฝดหนองจอก
1923110013316โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วยโคกแฝดหนองจอก
1931110200002โรงเรียนนานาชาติเกาหลี กรุงเทพคู้ฝั่งเหนือหนองจอก
1941210030006กศน.แขวงคู้ฝั่งเหนือคู้ฝั่งเหนือหนองจอก
1953110013322โรงเรียนลำเจดีย์คู้ฝั่งเหนือหนองจอก
1963110013326โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำคู้ฝั่งเหนือหนองจอก
1973110023320โรงเรียนวัดสามง่ามคู้ฝั่งเหนือหนองจอก
1981010720053โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ลำผักชีหนองจอก
1991110100673โรงเรียนอนุบาลกังวาลสานฝันลำผักชีหนองจอก
2001210030007กศน.แขวงลำผักชีลำผักชีหนองจอก