Showing 451-500 of 49,420 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอ
 
4511110102982โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรีมีนบุรีมีนบุรี
4521110102987โรงเรียนเด็กสากลนิมิตใหม่มีนบุรีมีนบุรี
4531110102991โรงเรียนภูมิสมิทธ์มีนบุรีมีนบุรี
4541110103014โรงเรียนอนุบาลสิริวิทย์มีนบุรีมีนบุรี
4551110200953โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษามีนบุรีมีนบุรี
4561110200954โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเกวลีมีนบุรีมีนบุรี
4571110200955โรงเรียนประถมนานาชาติบรอมส์โกรฟมีนบุรีมีนบุรี
4581110202979โรงเรียนพระมหาไถ่วิเทศศึกษามีนบุรีมีนบุรี
4591210100001กศน.เขตมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรี
4601210100091กศน.แขวงมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรี
4611310101194วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรีบริหารธุรกิจมีนบุรีมีนบุรี
4621310101197วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี กรุงเทพมีนบุรีมีนบุรี
4631310106101วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรี
4643110013101โรงเรียนคลองสองต้นนุ่นมีนบุรีมีนบุรี
4653110013106โรงเรียนมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรี
4663110013108โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือมีนบุรีมีนบุรี
4673110013109โรงเรียนวัดแสนสุขมีนบุรีมีนบุรี
4683110013112โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)มีนบุรีมีนบุรี
4699911101001เรือนจำพิเศษมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรี
4709931101001โรงเรียนสุเหร่าบางชันมีนบุรีมีนบุรี
4711110100147โรงเรียนนาดาวิทยาทานแสนแสบมีนบุรี
4721110100955โรงเรียนคุ้มเกล้า สุวินทวงศ์แสนแสบมีนบุรี
4731110100958โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรีแสนแสบมีนบุรี
4741110203407โรงเรียนนานาชาติโจซูอิกัน กรุงเทพแสนแสบมีนบุรี
4751110203441นานาชาติบรอมส์โกรฟแสนแสบมีนบุรี
4761210100002กศน.แขวงแสนแสบแสนแสบมีนบุรี
4771310106102วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานครแสนแสบมีนบุรี
4783110013102โรงเรียนคลองสามแสนแสบมีนบุรี
4793110013103โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ (คลองสี่)แสนแสบมีนบุรี
4803110013105โรงเรียนบึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมภ์)แสนแสบมีนบุรี
4813110013110โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกแสนแสบมีนบุรี
4823110013111โรงเรียนศาลาคู้แสนแสบมีนบุรี
4833110023104โรงเรียนบ้านเกาะแสนแสบมีนบุรี
4843110023107โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์แสนแสบมีนบุรี
4853110023113โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดินแสนแสบมีนบุรี
4861010720069โรงเรียนพรตพิทยพยัตลาดกระบังลาดกระบัง
4871110100155โรงเรียนพร้อมลาดกระบังลาดกระบัง
4881110100162โรงเรียนศึกษาพัฒนาลาดกระบังลาดกระบัง
4891110100164โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ลาดกระบังลาดกระบัง
4901110100166โรงเรียนประเวศพิทยาคารลาดกระบังลาดกระบัง
4911110100892วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจลาดกระบังลาดกระบัง
4921210110001กศน.แขวงลาดกระบังลาดกระบังลาดกระบัง
4931310100892วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจลาดกระบังลาดกระบัง
4943110013202โรงเรียนวัดปลูกศรัทธาลาดกระบังลาดกระบัง
4953110023201โรงเรียนวัดลาดกระบังลาดกระบังลาดกระบัง
4963110023203โรงเรียนวัดสังฆราชาลาดกระบังลาดกระบัง
4973110023216โรงเรียนวัดลานบุญลาดกระบังลาดกระบัง
4986510105438วิทยาลัยช่างศิลปลาดกระบังลาดกระบัง
4996510110701วิทยาลัยช่างศิลปลาดกระบังลาดกระบัง
5001010720071โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังคลองสองต้นนุ่นลาดกระบัง