ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๒

Total ๒๖๐ สำนักเรียน.

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ภาคสำนักเรียน / คณะจังหวัดนธ.ตรีนธ.โทนธ.เอกธศ.ตรี ป.ธศ.ตรี ม.ธศ.ตรี อุ.ธศ.โท ป.ธศ.โท ม.ธศ.โท อุ.ธศ.เอก ป.ธศ.เอก ม.ธศ.เอก อุ.
 
 
             
ส่วนกลางวัดมหาธาตุ------------
ส่วนกลางวัดชนะสงคราม------------
ส่วนกลางวัดเทพธิดาราม------------
ส่วนกลางวัดราชบุรณะ------------
ส่วนกลางวัดมหรรณพาราม------------
ส่วนกลางวัดพระเชตุพน------------
ส่วนกลางวัดสุทัศนเทพวราราม------------
ส่วนกลางวัดสามพระยา------------
ส่วนกลางวัดพระพิเรนทร์------------
๑๐ส่วนกลางวัดสระเกศ------------
๑๑ส่วนกลางวัดไตรมิตรวิทยาราม------------
๑๒ส่วนกลางวัดจักรวรรดิราชาวาส------------
๑๓ส่วนกลางวัดปทุมคงคา------------
๑๔ส่วนกลางวัดบพิตรพิมุข------------
๑๕ส่วนกลางคณะเขตสัมพันธวงศ์------------
๑๖ส่วนกลางวัดเบญจมบพิตร------------
๑๗ส่วนกลางวัดสร้อยทอง------------
๑๘ส่วนกลางวัดพรหมวงศาราม------------
๑๙ส่วนกลางคณะเขตห้วยขวาง-พญาไท------------
๒๐ส่วนกลางวัดมหาพฤฒาราม------------
๒๑ส่วนกลางวัดหัวลำโพง------------
๒๒ส่วนกลางวัดยานนาวา------------
๒๓ส่วนกลางคณะเขตยานนาวา------------
๒๔ส่วนกลางวัดราชสิงขร------------
๒๕ส่วนกลางคณะเขตบางคอแหลม------------
๒๖ส่วนกลางคณะเขตคลองเตย-วัฒนา------------
๒๗ส่วนกลางวัดคลองเตยใน------------
๒๘ส่วนกลางคณะเขตพระโขนง-บางนา------------
๒๙ส่วนกลางวัดบางนาใน------------
๓๐ส่วนกลางวัดศรีเอี่ยม------------
๓๑ส่วนกลางคณะเขตประเวศ------------
๓๒ส่วนกลางคณะเขตสวนหลวง------------
๓๓ส่วนกลางวัดเทพลีลา------------
๓๔ส่วนกลางคณะเขตบางกะปิ------------
๓๕ส่วนกลางคณะเขตลาดพร้าว------------
๓๖ส่วนกลางวัดเสมียนนารี------------
๓๗ส่วนกลางคณะเขตบางเขน-จตุจักร------------
๓๘ส่วนกลางคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่------------
๓๙ส่วนกลางคณะเขตสายไหม------------
๔๐ส่วนกลางคณะเขตมีนบุรี------------
๔๑ส่วนกลางวัดแสนสุข------------
๔๒ส่วนกลางคณะเขตคลองสามวา------------
๔๓ส่วนกลางคณะเขตลาดกระบัง------------
๔๔ส่วนกลางคณะเขตหนองจอก------------
๔๕ส่วนกลางคณะเขตธนบุรี------------
๔๖ส่วนกลางวัดหิรัญรูจี------------
๔๗ส่วนกลางวัดโพธินิมิตร------------
๔๘ส่วนกลางวัดใหญ่ศรีสุพรรณ------------
๔๙ส่วนกลางวัดประยุรวงศาวาส------------
๕๐ส่วนกลางวัดกัลยาณมิตร------------
๕๑ส่วนกลางวัดอินทาราม------------
๕๒ส่วนกลางวัดอนงคาราม------------
๕๓ส่วนกลางวัดพิชยญาติการาม------------
๕๔ส่วนกลางวัดทองนพคุณ------------
๕๕ส่วนกลางวัดทองธรรมชาติ------------
๕๖ส่วนกลางคณะเขตคลองสาน------------
๕๗ส่วนกลางคณะเขตราษฎร์บูรณะ------------
๕๘ส่วนกลางคณะเขตทุ่งครุ------------
๕๙ส่วนกลางคณะเขตบางขุนเทียน------------
๖๐ส่วนกลางคณะเขตบางบอน------------
๖๑ส่วนกลางวัดราชโอรสาราม------------
๖๒ส่วนกลางคณะเขตบางกอกใหญ่------------
๖๓ส่วนกลางวัดราชสิทธาราม------------
๖๔ส่วนกลางวัดอรุณราชวราราม------------
๖๕ส่วนกลางวัดหงส์รัตนาราม------------
๖๖ส่วนกลางวัดโมลีโลกยาราม------------
๖๗ส่วนกลางวัดนาคกลาง------------
๖๘ส่วนกลางวัดสังข์กระจาย------------
๖๙ส่วนกลางคณะเขตบางกอกน้อย------------
๗๐ส่วนกลางวัดระฆังโฆสิตาราม------------
๗๑ส่วนกลางวัดศรีสุดาราม------------
๗๒ส่วนกลางวัดดุสิดาราม------------
๗๓ส่วนกลางวัดสุวรรณาราม------------
๗๔ส่วนกลางคณะเขตบางพลัด------------
๗๕ส่วนกลางวัดอมรคีรี------------
๗๖ส่วนกลางวัดคฤหบดี------------
๗๗ส่วนกลางวัดดาวดึงษาราม------------
๗๘ส่วนกลางวัดภคินีนาถ------------
๗๙ส่วนกลางวัดเทพากร------------
๘๐ส่วนกลางวัดกาญจนสิงหาสน์------------
๘๑ส่วนกลางวัดรัชฎาธิษฐาน------------
๘๒ส่วนกลางวัดชัยพฤกษมาลา------------
๘๓ส่วนกลางคณะเขตภาษีเจริญ------------
๘๔ส่วนกลางวัดปากน้ำ------------
๘๕ส่วนกลางวัดนิมมานรดี------------
๘๖ส่วนกลางวัดบุณยประดิษฐ์------------
๘๗ส่วนกลางคณะเขตบางแค------------
๘๘ส่วนกลางวัดชัยฉิมพลี------------
๘๙ส่วนกลางคณะเขตหนองแขม------------
๙๐ส่วนกลางคณะเขตทวีวัฒนา------------
๙๑ส่วนกลางวัดชัยชนะสงคราม------------
๙๒ส่วนกลางคณะเขตบึงกุ่ม------------
๙๓ส่วนกลางวัดเรืองยศสุทธาราม------------
๙๔ส่วนกลางวัดกระทุ่ม------------
๙๕ส่วนกลางวัดบวรนิเวศวิหาร------------
๙๖ส่วนกลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม------------
๙๗ส่วนกลางวัดมกุฏกษัตริยาราม------------
๙๘ส่วนกลางวัดนรนาถสุนทริการาม------------
๙๙ส่วนกลางวัดโสมนัสวิหาร------------
๑๐๐ส่วนกลางวัดเทพศิรินทราวาส------------
๑๐๑ส่วนกลางวัดสัมพันธวงศ์------------
๑๐๒ส่วนกลางวัดราชาธิวาสวิหาร------------
๑๐๓ส่วนกลางวัดปทุมวนาราม------------
๑๐๔ส่วนกลางวัดบรมนิวาส------------
๑๐๕ส่วนกลางวัดธาตุทอง------------
๑๐๖ส่วนกลางวัดธรรมมงคล------------
๑๐๗ส่วนกลางวัดพระศรีมหาธาตุ------------
๑๐๘ส่วนกลางวัดบุปผาราม------------
๑๐๙ส่วนกลางวัดอาวุธวิกสิตาราม------------
๑๑๐ส่วนกลางวัดราษฎร์บำรุง------------
๑๑๑ภาค ๑คณะจังหวัดนนทบุรี------------
๑๑๒ภาค ๑คณะจังหวัดปทุมธานี------------
๑๑๓ภาค ๑คณะจังหวัดสมุทรปราการ------------
๑๑๔ภาค ๒คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา------------
๑๑๕ภาค ๒คณะจังหวัดอ่างทอง------------
๑๑๖ภาค ๒คณะจังหวัดสระบุรี------------
๑๑๗ภาค ๓คณะจังหวัดลพบุรี------------
๑๑๘ภาค ๓คณะจังหวัดสิงห์บุรี------------
๑๑๙ภาค ๓คณะจังหวัดชัยนาท------------
๑๒๐ภาค ๓คณะจังหวัดอุทัยธานี------------
๑๒๑ภาค ๔คณะจังหวัดนครสวรรค์------------
๑๒๒ภาค ๔คณะจังหวัดกำแพงเพชร------------
๑๒๓ภาค ๔คณะจังหวัดพิจิตร------------
๑๒๔ภาค ๔คณะจังหวัดเพชรบูรณ์------------
๑๒๕ภาค ๕คณะจังหวัดพิษณุโลก------------
๑๒๖ภาค ๕คณะจังหวัดสุโขทัย------------
๑๒๗ภาค ๕คณะจังหวัดอุตรดิตถ์------------
๑๒๘ภาค ๕คณะจังหวัดตาก------------
๑๒๙ภาค ๖คณะจังหวัดลำปาง------------
๑๓๐ภาค ๖คณะจังหวัดเชียงราย------------
๑๓๑ภาค ๖คณะจังหวัดพะเยา------------
๑๓๒ภาค ๖คณะจังหวัดแพร่------------
๑๓๓ภาค ๖คณะจังหวัดน่าน------------
๑๓๔ภาค ๗คณะจังหวัดเชียงใหม่------------
๑๓๕ภาค ๗คณะจังหวัดลำพูน------------
๑๓๖ภาค ๗คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน------------
๑๓๗ภาค ๘คณะจังหวัดอุดรธานี------------
๑๓๘ภาค ๘คณะจังหวัดหนองคาย------------
๑๓๙ภาค ๘คณะจังหวัดบึงกาฬ------------
๑๔๐ภาค ๘คณะจังหวัดเลย------------
๑๔๑ภาค ๘คณะจังหวัดสกลนคร------------
๑๔๒ภาค ๘คณะจังหวัดหนองบัวลำภู------------
๑๔๓ภาค ๙คณะจังหวัดขอนแก่น------------
๑๔๔ภาค ๙คณะจังหวัดมหาสารคาม------------
๑๔๕ภาค ๙คณะจังหวัดกาฬสินธุ์------------
๑๔๖ภาค ๙คณะจังหวัดร้อยเอ็ด------------
๑๔๗ภาค ๑๐คณะจังหวัดอุบลราชธานี------------
๑๔๘ภาค ๑๐คณะจังหวัดยโสธร------------
๑๔๙ภาค ๑๐คณะจังหวัดศรีสะเกษ------------
๑๕๐ภาค ๑๐คณะจังหวัดนครพนม------------
๑๕๑ภาค ๑๐คณะจังหวัดมุกดาหาร------------
๑๕๒ภาค ๑๐คณะจังหวัดอำนาจเจริญ------------
๑๕๓ภาค ๑๑คณะจังหวัดนครราชสีมา------------
๑๕๔ภาค ๑๑คณะจังหวัดบุรีรัมย์------------
๑๕๕ภาค ๑๑คณะจังหวัดชัยภูมิ------------
๑๕๖ภาค ๑๑คณะจังหวัดสุรินทร์------------
๑๕๗ภาค ๑๒คณะจังหวัดปราจีนบุรี------------
๑๕๘ภาค ๑๒คณะจังหวัดสระแก้ว------------
๑๕๙ภาค ๑๒คณะจังหวัดนครนายก------------
๑๖๐ภาค ๑๒คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา------------
๑๖๑ภาค ๑๓คณะจังหวัดชลบุรี------------
๑๖๒ภาค ๑๓คณะจังหวัดระยอง------------
๑๖๓ภาค ๑๓คณะจังหวัดจันทบุรี------------
๑๖๔ภาค ๑๓คณะจังหวัดตราด------------
๑๖๕ภาค ๑๔คณะจังหวัดนครปฐม------------
๑๖๖ภาค ๑๔คณะจังหวัดสุพรรณบุรี------------
๑๖๗ภาค ๑๔คณะจังหวัดกาญจนบุรี------------
๑๖๘ภาค ๑๔คณะจังหวัดสมุทรสาคร------------
๑๖๙ภาค ๑๕คณะจังหวัดราชบุรี------------
๑๗๐ภาค ๑๕คณะจังหวัดเพชรบุรี------------
๑๗๑ภาค ๑๕คณะจังหวัดสมุทรสงคราม------------
๑๗๒ภาค ๑๕คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์------------
๑๗๓ภาค ๑๖คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช------------
๑๗๔ภาค ๑๖คณะจังหวัดชุมพร------------
๑๗๕ภาค ๑๖คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี------------
๑๗๖ภาค ๑๗คณะจังหวัดภูเก็ต------------
๑๗๗ภาค ๑๗คณะจังหวัดตรัง------------
๑๗๘ภาค ๑๗คณะจังหวัดกระบี่------------
๑๗๙ภาค ๑๗คณะจังหวัดพังงา------------
๑๘๐ภาค ๑๗คณะจังหวัดระนอง------------
๑๘๑ภาค ๑๘คณะจังหวัดสงขลา------------
๑๘๒ภาค ๑๘คณะจังหวัดพัทลุง------------
๑๘๓ภาค ๑๘คณะจังหวัดสตูล------------
๑๘๔ภาค ๑๘คณะจังหวัดปัตตานี------------
๑๘๕ภาค ๑๘คณะจังหวัดยะลา------------
๑๘๖ภาค ๑๘คณะจังหวัดนราธิวาส------------
๑๘๗ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนนทบุรี------------
๑๘๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปทุมธานี------------
๑๘๙ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา------------
๑๙๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอ่างทอง------------
๑๙๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระบุรี------------
๑๙๒ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดลพบุรี------------
๑๙๓ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสิงห์บุรี------------
๑๙๔ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชัยนาท------------
๑๙๕ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอุทัยธานี------------
๑๙๖ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปราจีนบุรี------------
๑๙๗ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระแก้ว------------
๑๙๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนครนายก------------
๑๙๙ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา------------
๒๐๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชลบุรี------------
๒๐๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดระยอง------------
๒๐๒ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดจันทบุรี------------
๒๐๓ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดตราด------------
๒๐๔ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดนครสวรรค์------------
๒๐๕ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบูรณ์------------
๒๐๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดกำแพงเพชร------------
๒๐๗ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพิจิตร------------
๒๐๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดสุโขทัย------------
๒๐๙ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดตาก------------
๒๑๐ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพิษณุโลก------------
๒๑๑ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดอุตรดิตถ์------------
๒๑๒ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำปาง------------
๒๑๓ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแพร่------------
๒๑๔ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพะเยา------------
๒๑๕ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดน่าน------------
๒๑๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงราย------------
๒๑๗ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงใหม่------------
๒๑๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำพูน------------
๒๑๙ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน------------
๒๒๐ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดอุดรธานี------------
๒๒๑ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองคาย------------
๒๒๒ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดบึงกาฬ------------
๒๒๓ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดเลย------------
๒๒๔ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดสกลนคร------------
๒๒๕ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองบัวลำภู------------
๒๒๖ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดขอนแก่น------------
๒๒๗ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดมหาสารคาม------------
๒๒๘ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดกาฬสินธุ์------------
๒๒๙ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดร้อยเอ็ด------------
๒๓๐ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอุบลราชธานี------------
๒๓๑ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดยโสธร------------
๒๓๒ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดศรีสะเกษ------------
๒๓๓ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดนครพนม------------
๒๓๔ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดมุกดาหาร------------
๒๓๕ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอำนาจเจริญ------------
๒๓๖ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดนครราชสีมา------------
๒๓๗ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดชัยภูมิ------------
๒๓๘ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดบุรีรัมย์------------
๒๓๙ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดสุรินทร์------------
๒๔๐ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดนครปฐม------------
๒๔๑ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสุพรรณบุรี------------
๒๔๒ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดกาญจนบุรี------------
๒๔๓ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสาคร------------
๒๔๔ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสงคราม------------
๒๔๕ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดราชบุรี------------
๒๔๖ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบุรี------------
๒๔๗ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์------------
๒๔๘ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช------------
๒๔๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี------------
๒๕๐ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดชุมพร------------
๒๕๑ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดภูเก็ต------------
๒๕๒ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพังงา------------
๒๕๓ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดกระบี่------------
๒๕๔ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดระนอง------------
๒๕๕ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสงขลา------------
๒๕๖ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสตูล------------
๒๕๗ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพัทลุง------------
๒๕๘ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดปัตตานี------------
๒๕๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดยะลา------------
๒๖๐ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนราธิวาส------------