ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๓

Total ๒๖๐ สำนักเรียน.

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ภาคสำนักเรียน / คณะจังหวัดนธ.ตรีนธ.โทนธ.เอกธศ.ตรี ป.ธศ.ตรี ม.ธศ.ตรี อุ.ธศ.โท ป.ธศ.โท ม.ธศ.โท อุ.ธศ.เอก ป.ธศ.เอก ม.ธศ.เอก อุ.
 
 
             
ส่วนกลางวัดมหาธาตุ๙  -----------
ส่วนกลางวัดชนะสงคราม๑  -----------
ส่วนกลางวัดเทพธิดาราม๑  -----------
ส่วนกลางวัดราชบุรณะ------------
ส่วนกลางวัดมหรรณพาราม๑  -----------
ส่วนกลางวัดพระเชตุพน๑๑  -----------
ส่วนกลางวัดสุทัศนเทพวราราม๑  -----------
ส่วนกลางวัดสามพระยา๒  -----------
ส่วนกลางวัดพระพิเรนทร์๕๖  -----------
๑๐ส่วนกลางวัดสระเกศ๑  -----------
๑๑ส่วนกลางวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๐  -----------
๑๒ส่วนกลางวัดจักรวรรดิราชาวาส๘  -----------
๑๓ส่วนกลางวัดปทุมคงคา------------
๑๔ส่วนกลางวัดบพิตรพิมุข------------
๑๕ส่วนกลางคณะเขตสัมพันธวงศ์------------
๑๖ส่วนกลางวัดเบญจมบพิตร๒๔  -----------
๑๗ส่วนกลางวัดสร้อยทอง๕  -----------
๑๘ส่วนกลางวัดพรหมวงศาราม๑๔  -----------
๑๙ส่วนกลางคณะเขตห้วยขวาง-พญาไท------------
๒๐ส่วนกลางวัดมหาพฤฒาราม๒  -----------
๒๑ส่วนกลางวัดหัวลำโพง๒  -----------
๒๒ส่วนกลางวัดยานนาวา๓๙  -----------
๒๓ส่วนกลางคณะเขตยานนาวา------------
๒๔ส่วนกลางวัดราชสิงขร๑๔  -----------
๒๕ส่วนกลางคณะเขตบางคอแหลม------------
๒๖ส่วนกลางคณะเขตคลองเตย-วัฒนา๒๓  -----------
๒๗ส่วนกลางวัดคลองเตยใน------------
๒๘ส่วนกลางคณะเขตพระโขนง-บางนา๑๓  -----------
๒๙ส่วนกลางวัดบางนาใน------------
๓๐ส่วนกลางวัดศรีเอี่ยม๗  -----------
๓๑ส่วนกลางคณะเขตประเวศ๑๗  -----------
๓๒ส่วนกลางคณะเขตสวนหลวง๑๕  -----------
๓๓ส่วนกลางวัดเทพลีลา๖  -----------
๓๔ส่วนกลางคณะเขตบางกะปิ๔๕  -----------
๓๕ส่วนกลางคณะเขตลาดพร้าว๓๙  -----------
๓๖ส่วนกลางวัดเสมียนนารี------------
๓๗ส่วนกลางคณะเขตบางเขน-จตุจักร๖  -----------
๓๘ส่วนกลางคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่๙  -----------
๓๙ส่วนกลางคณะเขตสายไหม๘  -----------
๔๐ส่วนกลางคณะเขตมีนบุรี๑๔  -----------
๔๑ส่วนกลางวัดแสนสุข๑๐  -----------
๔๒ส่วนกลางคณะเขตคลองสามวา๓๔  -----------
๔๓ส่วนกลางคณะเขตลาดกระบัง๓๗  -----------
๔๔ส่วนกลางคณะเขตหนองจอก๒๒  -----------
๔๕ส่วนกลางคณะเขตธนบุรี๘  -----------
๔๖ส่วนกลางวัดหิรัญรูจี๐  -----------
๔๗ส่วนกลางวัดโพธินิมิตร๑  -----------
๔๘ส่วนกลางวัดใหญ่ศรีสุพรรณ๔  -----------
๔๙ส่วนกลางวัดประยุรวงศาวาส๙  -----------
๕๐ส่วนกลางวัดกัลยาณมิตร------------
๕๑ส่วนกลางวัดอินทาราม๑  -----------
๕๒ส่วนกลางวัดอนงคาราม------------
๕๓ส่วนกลางวัดพิชยญาติการาม๖  -----------
๕๔ส่วนกลางวัดทองนพคุณ๑  -----------
๕๕ส่วนกลางวัดทองธรรมชาติ๔  -----------
๕๖ส่วนกลางคณะเขตคลองสาน๖  -----------
๕๗ส่วนกลางคณะเขตราษฎร์บูรณะ๗  -----------
๕๘ส่วนกลางคณะเขตทุ่งครุ๑๘  -----------
๕๙ส่วนกลางคณะเขตบางขุนเทียน๓๐  -----------
๖๐ส่วนกลางคณะเขตบางบอน๑๐  -----------
๖๑ส่วนกลางวัดราชโอรสาราม๒๖  -----------
๖๒ส่วนกลางคณะเขตบางกอกใหญ่------------
๖๓ส่วนกลางวัดราชสิทธาราม๙  -----------
๖๔ส่วนกลางวัดอรุณราชวราราม๓  -----------
๖๕ส่วนกลางวัดหงส์รัตนาราม๑๕  -----------
๖๖ส่วนกลางวัดโมลีโลกยาราม๙  -----------
๖๗ส่วนกลางวัดนาคกลาง------------
๖๘ส่วนกลางวัดสังข์กระจาย------------
๖๙ส่วนกลางคณะเขตบางกอกน้อย------------
๗๐ส่วนกลางวัดระฆังโฆสิตาราม๒๕  -----------
๗๑ส่วนกลางวัดศรีสุดาราม------------
๗๒ส่วนกลางวัดดุสิดาราม------------
๗๓ส่วนกลางวัดสุวรรณาราม๖  -----------
๗๔ส่วนกลางคณะเขตบางพลัด------------
๗๕ส่วนกลางวัดอมรคีรี๓  -----------
๗๖ส่วนกลางวัดคฤหบดี------------
๗๗ส่วนกลางวัดดาวดึงษาราม๑๐  -----------
๗๘ส่วนกลางวัดภคินีนาถ๕  -----------
๗๙ส่วนกลางวัดเทพากร๒  -----------
๘๐ส่วนกลางวัดกาญจนสิงหาสน์๑๕  -----------
๘๑ส่วนกลางวัดรัชฎาธิษฐาน๙  -----------
๘๒ส่วนกลางวัดชัยพฤกษมาลา๒๗  -----------
๘๓ส่วนกลางคณะเขตภาษีเจริญ๑๕  -----------
๘๔ส่วนกลางวัดปากน้ำ๑๖  -----------
๘๕ส่วนกลางวัดนิมมานรดี๒๐  -----------
๘๖ส่วนกลางวัดบุณยประดิษฐ์๕  -----------
๘๗ส่วนกลางคณะเขตบางแค๑๙  -----------
๘๘ส่วนกลางวัดชัยฉิมพลี๒  -----------
๘๙ส่วนกลางคณะเขตหนองแขม๖  -----------
๙๐ส่วนกลางคณะเขตทวีวัฒนา๘  -----------
๙๑ส่วนกลางวัดชัยชนะสงคราม๕  -----------
๙๒ส่วนกลางคณะเขตบึงกุ่ม๑๕  -----------
๙๓ส่วนกลางวัดเรืองยศสุทธาราม๑๙  -----------
๙๔ส่วนกลางวัดกระทุ่ม------------
๙๕ส่วนกลางวัดบวรนิเวศวิหาร๖๑  -----------
๙๖ส่วนกลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๑๑  -----------
๙๗ส่วนกลางวัดมกุฏกษัตริยาราม๑๓  -----------
๙๘ส่วนกลางวัดนรนาถสุนทริการาม๑  -----------
๙๙ส่วนกลางวัดโสมนัสวิหาร๑  -----------
๑๐๐ส่วนกลางวัดเทพศิรินทราวาส๕  -----------
๑๐๑ส่วนกลางวัดสัมพันธวงศ์๐  -----------
๑๐๒ส่วนกลางวัดราชาธิวาสวิหาร๒  -----------
๑๐๓ส่วนกลางวัดปทุมวนาราม๖  -----------
๑๐๔ส่วนกลางวัดบรมนิวาส๕  -----------
๑๐๕ส่วนกลางวัดธาตุทอง๑  -----------
๑๐๖ส่วนกลางวัดธรรมมงคล๗๑  -----------
๑๐๗ส่วนกลางวัดพระศรีมหาธาตุ๖  -----------
๑๐๘ส่วนกลางวัดบุปผาราม๖  -----------
๑๐๙ส่วนกลางวัดอาวุธวิกสิตาราม๙  -----------
๑๑๐ส่วนกลางวัดราษฎร์บำรุง๑๑  -----------
๑๑๑ภาค ๑คณะจังหวัดนนทบุรี๒๖๙  -----------
๑๑๒ภาค ๑คณะจังหวัดปทุมธานี๓๐๙  -----------
๑๑๓ภาค ๑คณะจังหวัดสมุทรปราการ๒๙๐  -----------
๑๑๔ภาค ๒คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๓๒๙  -----------
๑๑๕ภาค ๒คณะจังหวัดอ่างทอง๑๓๗  -----------
๑๑๖ภาค ๒คณะจังหวัดสระบุรี๓๐๔  -----------
๑๑๗ภาค ๓คณะจังหวัดลพบุรี-------------
๑๑๘ภาค ๓คณะจังหวัดสิงห์บุรี-------------
๑๑๙ภาค ๓คณะจังหวัดชัยนาท-------------
๑๒๐ภาค ๓คณะจังหวัดอุทัยธานี-------------
๑๒๑ภาค ๔คณะจังหวัดนครสวรรค์๖๔๖  -----------
๑๒๒ภาค ๔คณะจังหวัดกำแพงเพชร๔๔๖  -----------
๑๒๓ภาค ๔คณะจังหวัดพิจิตร๒๙๓  -----------
๑๒๔ภาค ๔คณะจังหวัดเพชรบูรณ์๔๘๗  -----------
๑๒๕ภาค ๕คณะจังหวัดพิษณุโลก------------
๑๒๖ภาค ๕คณะจังหวัดสุโขทัย------------
๑๒๗ภาค ๕คณะจังหวัดอุตรดิตถ์------------
๑๒๘ภาค ๕คณะจังหวัดตาก------------
๑๒๙ภาค ๖คณะจังหวัดลำปาง-------------
๑๓๐ภาค ๖คณะจังหวัดเชียงราย-------------
๑๓๑ภาค ๖คณะจังหวัดพะเยา-------------
๑๓๒ภาค ๖คณะจังหวัดแพร่-------------
๑๓๓ภาค ๖คณะจังหวัดน่าน-------------
๑๓๔ภาค ๗คณะจังหวัดเชียงใหม่-------------
๑๓๕ภาค ๗คณะจังหวัดลำพูน-------------
๑๓๖ภาค ๗คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน-------------
๑๓๗ภาค ๘คณะจังหวัดอุดรธานี-------------
๑๓๘ภาค ๘คณะจังหวัดหนองคาย-------------
๑๓๙ภาค ๘คณะจังหวัดบึงกาฬ-------------
๑๔๐ภาค ๘คณะจังหวัดเลย-------------
๑๔๑ภาค ๘คณะจังหวัดสกลนคร-------------
๑๔๒ภาค ๘คณะจังหวัดหนองบัวลำภู-------------
๑๔๓ภาค ๙คณะจังหวัดขอนแก่น------------
๑๔๔ภาค ๙คณะจังหวัดมหาสารคาม------------
๑๔๕ภาค ๙คณะจังหวัดกาฬสินธุ์------------
๑๔๖ภาค ๙คณะจังหวัดร้อยเอ็ด------------
๑๔๗ภาค ๑๐คณะจังหวัดอุบลราชธานี-------------
๑๔๘ภาค ๑๐คณะจังหวัดยโสธร-------------
๑๔๙ภาค ๑๐คณะจังหวัดศรีสะเกษ-------------
๑๕๐ภาค ๑๐คณะจังหวัดนครพนม-------------
๑๕๑ภาค ๑๐คณะจังหวัดมุกดาหาร-------------
๑๕๒ภาค ๑๐คณะจังหวัดอำนาจเจริญ-------------
๑๕๓ภาค ๑๑คณะจังหวัดนครราชสีมา๑,๓๕๙  -----------
๑๕๔ภาค ๑๑คณะจังหวัดบุรีรัมย์๑,๑๑๕  -----------
๑๕๕ภาค ๑๑คณะจังหวัดชัยภูมิ๗๖๘  -----------
๑๕๖ภาค ๑๑คณะจังหวัดสุรินทร์๑,๐๕๒  -----------
๑๕๗ภาค ๑๒คณะจังหวัดปราจีนบุรี๔๔๑  -----------
๑๕๘ภาค ๑๒คณะจังหวัดสระแก้ว๔๑๗  -----------
๑๕๙ภาค ๑๒คณะจังหวัดนครนายก๑๒๕  -----------
๑๖๐ภาค ๑๒คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา๔๔๔  -----------
๑๖๑ภาค ๑๓คณะจังหวัดชลบุรี๖๙๘  -----------
๑๖๒ภาค ๑๓คณะจังหวัดระยอง๔๒๖  -----------
๑๖๓ภาค ๑๓คณะจังหวัดจันทบุรี๓๐๐  -----------
๑๖๔ภาค ๑๓คณะจังหวัดตราด๑๒๗  -----------
๑๖๕ภาค ๑๔คณะจังหวัดนครปฐม๓๒๑  -----------
๑๖๖ภาค ๑๔คณะจังหวัดสุพรรณบุรี๔๑๙  -----------
๑๖๗ภาค ๑๔คณะจังหวัดกาญจนบุรี๕๐๘  -----------
๑๖๘ภาค ๑๔คณะจังหวัดสมุทรสาคร๑๖๓  -----------
๑๖๙ภาค ๑๕คณะจังหวัดราชบุรี๔๓๐  -----------
๑๗๐ภาค ๑๕คณะจังหวัดเพชรบุรี๒๕๑  -----------
๑๗๑ภาค ๑๕คณะจังหวัดสมุทรสงคราม๑๐๕  -----------
๑๗๒ภาค ๑๕คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๒๐๒  -----------
๑๗๓ภาค ๑๖คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช๖๓๔  -----------
๑๗๔ภาค ๑๖คณะจังหวัดชุมพร๒๐๕  -----------
๑๗๕ภาค ๑๖คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี๓๕๙  -----------
๑๗๖ภาค ๑๗คณะจังหวัดภูเก็ต-------------
๑๗๗ภาค ๑๗คณะจังหวัดตรัง-------------
๑๗๘ภาค ๑๗คณะจังหวัดกระบี่-------------
๑๗๙ภาค ๑๗คณะจังหวัดพังงา-------------
๑๘๐ภาค ๑๗คณะจังหวัดระนอง-------------
๑๘๑ภาค ๑๘คณะจังหวัดสงขลา-------------
๑๘๒ภาค ๑๘คณะจังหวัดพัทลุง-------------
๑๘๓ภาค ๑๘คณะจังหวัดสตูล-------------
๑๘๔ภาค ๑๘คณะจังหวัดปัตตานี-------------
๑๘๕ภาค ๑๘คณะจังหวัดยะลา-------------
๑๘๖ภาค ๑๘คณะจังหวัดนราธิวาส-------------
๑๘๗ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนนทบุรี๒๖  -----------
๑๘๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปทุมธานี๓๖  -----------
๑๘๙ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๙๑  -----------
๑๙๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอ่างทอง๓  -----------
๑๙๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระบุรี๑๘  -----------
๑๙๒ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดลพบุรี๔๐  -----------
๑๙๓ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสิงห์บุรี๕๗  -----------
๑๙๔ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชัยนาท๕  -----------
๑๙๕ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอุทัยธานี๔  -----------
๑๙๖ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปราจีนบุรี๒๔  -----------
๑๙๗ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระแก้ว๕  -----------
๑๙๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนครนายก๑๘  -----------
๑๙๙ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา๑๔  -----------
๒๐๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชลบุรี๖๐  -----------
๒๐๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดระยอง๖๘  -----------
๒๐๒ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดจันทบุรี๗๔  -----------
๒๐๓ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดตราด๑๒  -----------
๒๐๔ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดนครสวรรค์๑๗  -----------
๒๐๕ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบูรณ์๕๒  -----------
๒๐๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดกำแพงเพชร๕  -----------
๒๐๗ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพิจิตร------------
๒๐๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดสุโขทัย๑๑  -----------
๒๐๙ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดตาก๒  -----------
๒๑๐ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพิษณุโลก๑๐  -----------
๒๑๑ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดอุตรดิตถ์๑  -----------
๒๑๒ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำปาง๒๘  -----------
๒๑๓ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแพร่๙  -----------
๒๑๔ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพะเยา๖  -----------
๒๑๕ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดน่าน๑๙  -----------
๒๑๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงราย๔๕  -----------
๒๑๗ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงใหม่๙๕  -----------
๒๑๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำพูน๑๗  -----------
๒๑๙ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน๗  -----------
๒๒๐ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดอุดรธานี๓๐๙  -----------
๒๒๑ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองคาย๑๒๒  -----------
๒๒๒ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดบึงกาฬ๓๖  -----------
๒๒๓ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดเลย๑๑๘  -----------
๒๒๔ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดสกลนคร๒๔๓  -----------
๒๒๕ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองบัวลำภู๗๖  -----------
๒๒๖ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดขอนแก่น-------------
๒๒๗ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดมหาสารคาม-------------
๒๒๘ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดกาฬสินธุ์-------------
๒๒๙ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดร้อยเอ็ด-------------
๒๓๐ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอุบลราชธานี------------
๒๓๑ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดยโสธร------------
๒๓๒ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดศรีสะเกษ------------
๒๓๓ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดนครพนม------------
๒๓๔ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดมุกดาหาร------------
๒๓๕ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอำนาจเจริญ------------
๒๓๖ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดนครราชสีมา-------------
๒๓๗ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดชัยภูมิ-------------
๒๓๘ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดบุรีรัมย์-------------
๒๓๙ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดสุรินทร์-------------
๒๔๐ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดนครปฐม๑๘  -----------
๒๔๑ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสุพรรณบุรี๑๐  -----------
๒๔๒ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดกาญจนบุรี๒๒  -----------
๒๔๓ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสาคร๒๐  -----------
๒๔๔ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสงคราม๑๔  -----------
๒๔๕ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดราชบุรี๕๔  -----------
๒๔๖ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบุรี๒๖  -----------
๒๔๗ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๒๔  -----------
๒๔๘ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช๙๐  -----------
๒๔๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี๒๘  -----------
๒๕๐ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดชุมพร๓๒  -----------
๒๕๑ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดภูเก็ต๔  -----------
๒๕๒ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพังงา๑๖  -----------
๒๕๓ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดกระบี่------------
๒๕๔ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดระนอง๒  -----------
๒๕๕ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสงขลา๔๕  -----------
๒๕๖ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสตูล๓  -----------
๒๕๗ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพัทลุง๑๗  -----------
๒๕๘ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดปัตตานี๔  -----------
๒๕๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดยะลา๗  -----------
๒๖๐ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนราธิวาส๐  -----------