การเปิดสนามสอบ

ประเภท กำหนดการ ขั้นตอน
นักธรรมชั้นตรี ๑ มกราคม - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ขั้นตอน
นักธรรมชั้นโท-เอก ๑ มกราคม - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขั้นตอน
ธรรมศึกษาทุกชั้น ๑ มกราคม - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขั้นตอน
 

การส่งรายชื่อและแก้ไขให้ถูกต้อง ผ่านเว็บไซต์

ประเภท กำหนดการ ขั้นตอน
นักธรรมชั้นตรี ๑ กรกฎาคม - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ขั้นตอน
นักธรรมชั้นโท-เอก ๑ กรกฎาคม - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขั้นตอน
ธรรมศึกษาทุกชั้น ๑ กรกฎาคม - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขั้นตอน
 

การให้เลขที่สอบ (ระบบให้อัตโนมัติ)

ประเภท กำหนดการ ขั้นตอน
นักธรรมชั้นตรี ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ขั้นตอน
นักธรรมชั้นโท-เอก ๑๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขั้นตอน
ธรรมศึกษาทุกชั้น ๑๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขั้นตอน
 

การสร้างบัญชีเรียกชื่อและบัญชีรับใบตอบ

ประเภท กำหนดการ ขั้นตอน
นักธรรมชั้นตรี ๑๔ กันยายน - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ขั้นตอน
นักธรรมชั้นโท-เอก ๑๔ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขั้นตอน
ธรรมศึกษาทุกชั้น ๑๔ ตุลาคม - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขั้นตอน

© 2011 Gongtham.net. All Rights Reserved.